Αναζητήση σε όλο τον κατάλογο ή σε μια επιλεγμένη κατηγορία